Fra kjellervirksomhet til profesjonell aktør

11. mai 2023

Vesterålen Marine Olje sikter høyt

________________________________________________

Fra sin spede start med produksjon av tran i et kjellerlokale på Myre, har Vesterålen Marine Olje AS på få år utviklet seg til å bli en suksessfull og innovativ bedrift. Nå rigger selskapet for videre vekst i det lille fiskeværet – med investeringer som får positive ringvirkninger for lokalsamfunnet.

På et lite fiskevær i Nord-Norge med rundt 2.155 innbyggere, foregår det som utgjør Norges største tranproduksjon. Selv på verdensbasis er det høyst sannsynlig ingen som produksjonsmessig er større enn den ute i havgapet på Myre.

Et selskap i endring
Vesterålen Marine Olje har siden oppstarten i 2005 vært en viktig leverandør av råstoff til Möllers tran. Tranoljen – som sies å ha en helsebringende effekt på blant annet hjerte, kretsløp, ledd og hud ­– utvinnes av fiskelever. Dét er en ressurs det er nok av i Vesterålen. Da tranproduksjonen på Myre startet, ble det i løpet av første år utvinnet 70 tonn tran. Atten år senere har den årlige produksjonen økt til hele 2.000 tonn.

I begynnelsen av 2022 gikk Orkla-konsernet inn på eiersiden i det nordnorske selskapet, og det åpner for videre utvikling av den lokale virksomheten. De siste årene har selskapet gjort store investeringer i både anlegg og produksjonsmetoder, og nå er det produksjonslokalene som står for tur.

Bygger for fremtiden
– I mai igangsetter vi utbygging og ombygging av fabrikkanlegget i Myre havn, sier Stian Frivåg, daglig leder i Vesterålen Marine Olje. – I tillegg til at vi får nye og fine lokaler for våre medarbeidere, gir utbyggingen muligheter for videre vekst og utvikling av bedriften, påpeker han.

Nytt verksted, flotte kontorlokaler og nye garderober vil bidra til en bedre arbeidshverdag for selskapets 12 medarbeidere. Utvidelsen av produksjonslokalene legger samtidig til rette for at enda flere medarbeidere skal inn virksomheten.

Den daglige lederen bekrefter at Vesterålen Marine Olje har et rekrutteringsbehov, og at det vil bli flere nyansettelser i nær fremtid. Blant annet vil selskapet etter hvert ha behov for flere prosessoperatører, i tillegg til ytterligere en ressurs i administrasjonen.

Positivt for lokalt næringsliv
Utbyggingen av fabrikkanlegget får også positive ringvirkninger for lokalt næringsliv, med seg på laget har nemlig Frivåg en rekke lokale samarbeidspartnere.

PEAB Bjørn Bygg er totalentreprenør på byggearbeidet som skal igangsettes, i tillegg er en rekke lokale håndverksbedrifter engasjert som underleverandører. Bjørnar Lind AS bistår med det elektriske, Staven Grus AS utfører gravearbeid i forbindelse med utvidelsen og Nilsson Haras AS har påtatt seg VVS-arbeidet.

Et løft for kystsamfunnet
Myre er kjent som et lite tettsted der kystkultur er en naturlig del av dagliglivet, og ordføreren i Øksnes kommune er svært positiv til ekspansjonen som Vesterålen Marine Olje nå legger opp til i fiskeværet.

– Investeringene som nå gjøres på Myre er både viktig og gledelig, sier ordfører John Danielsen i en uttalelse. – Det er svært positivt for både lokalsamfunnet og for næringen at det gjøres slike investeringer langs kysten av Nordland, mener han.

Bedre utnyttelse av ressursene
At produksjonslokalene på Myre utvides, er også tett relatert til den videre utviklingen av selskapet. Vesterålen Marine Olje planlegger å gjøre store investeringer i produksjonslinjen i tiden fremover.

Daglig leder Stian Frivåg er opptatt av å utvikle selskapet i en bærekraftig retning, og kan allerede vise til tiltak som har bidratt til en reduksjon i matsvinn tilsvarende 100 tonn på årsbasis. Det har Vesterålen-selskapet oppnådd gjennom bedre utnyttelse av ressursene som brukes i produksjonen av tran.

Nå tar selskapet ytterligere grep som vil endre både produksjonslinjen og ikke minst ivaretakelsen av råstoff, hav og kyst. I dag er det imidlertid den kommende byggingen som opptar selskapets daglige leder mest.

– For oss er dette en stor dag, påpeker Frivåg begeistret. Vi har jobbet med dette i fire år, og nå setter vi spaden i jorda, avslutter han.

Mer om Vesterålen Marine Olje og våre satsningsområder:

Se film på YouTube: Vesterålen Marine Olje reduserer matsvinn med 100 tonn pr. år