Innovasjon

Utvikling: Fremtidsrettet og innovativ

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner vokser og det av en enkel grunn: Innovasjon. Havnæring, fiskeri og teknologi er i stadig utvikling. Vi holder god kontakt med næringen, fagfeltet og innovasjon for alltid å kunne levere løsningene som ivaretar og maksimerer råstoffenes kvalitet og potensiale på best mulig måte. For oss er det viktig å være konkret og tilstede, men også være fremoverlent og i forkant av utviklingen.

Blid dame i produksjon

Andre utviklingsområder

Olje utstyr

FoU: Kompetanse for fremtiden

Restråstoff fra fiskeindustrien er for Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner et svært verdifullt råstoff, og denne oppfatningen..

En mann som jobber med tranproduksjon

Bærekraft: Den verdifulle næringskjeden

Drivkraften bak alt vi gjør i Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er vårt engasjement for verdiskapning for leverandører og kjøpere.