Om Vesterålen
Marine Olje

og Vesterålen

Marine Proteiner

for gode råstoffer, bærekraftig hav og levende kystsamfunn

Vår filosofi

Illustrasojon av en lyspære

Innovasjon og utvikling

Vi utvikler oss for å maksimere kvaliteten og potensiale i råstoffet på best mulig måte.

Illustrasjon av et hode med en hjerne

Kompetanseheving

Vi bygger kompetanse for fremtiden.

Illustrasjon av en fisk og tang

Bærekraft og miljø

Vi tar vare på råstoff, hav og kyst.

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner – kvalitet siden 2005

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner produserer marine oljer og marine proteiner av restråstoff fra hvitfisk for lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked og mottar alle fraksjoner av restråstoff. Vi kjøper restråstoff av hvitfisk fra fiskemottak i hele Nord-Norge. For oss i Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er restråstoff et verdifullt råstoff.

Bedriften ble etablert i 2005 av Geir Olsen, fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø med lang erfaring fra fiskeri- og havnæring, samt kompetanse innenfor produksjonsteknologi og foredling. Bedriften teller i dag 12 ansatte som utgjør et faglig bredt, solid og svært kompetent team. I 2012 ble produksjonsanlegget totalrenovert og er i dag et bærekraftig og energieffektivt anlegg med stor kapasitet som produserer marin olje av høy kvalitet. I 2016 etablerte Vesterålen Marine Olje datterselskapet Vesterålen Marine Proteiner. I samarbeid med Biomar har Vesterålen Marine Olje utviklet teknologi og produksjonsanlegg for marine proteiner. Ny ensilasjefabrikk står klar i 2019.

Vesterålen Marine Olje (VMO), med datterselskapet Vesterålen Marine Proteiner (VMP), eies i dag av Klotind AS, Gunnar Klo AS og Skipta AS. Stian Frivåg fungerer som daglig leder for selskapene. Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er lokalisert på Myre i Vesterålen.

Logo Vesterålen Marine Olje AS

Konkurransedyktige priser

Vesterålen Marine Olje og Vesterålen Marine Proteiner kjøper restråstoffer og alle typer biprodukter fra hvitfisk til konkurransedyktige priser, hele året gjennom. Vi produserer marine oljer og proteiner som eksporteres til forskjellige markeder, slik at vi kan oppnå best mulig pris for våre leverandører.  

Våre ansatte

Geir Olsen

Teknisk sjef

Svein Egil Stavem

Salg- og innkjøpsansvarlig

Ionela Pelin

Produksjonsmedarbeider

Lise Mortensen

Produksjonssjef

Adrian Pana

Produksjonsmedarbeider

Geir Rognan

Innkjøper

Stian Frivåg

Daglig leder

Gode råvarer og ansatte

9

Arktisk torsk

Etter at våre leverandører og samarbeidspartnere har produsert verdens beste fiskefilet eller tørrfisk, så sitter de igjen med et restråstoff. For oss er dette restråstoffet en verdifull råvare med stort potensiale, enten det skal gå til kosmetikk eller kosttilskudd.

9

Helårsproduksjon

Torskefisket foregår i stor grad på vinteren innenfor noen få og hektiske måneder av året. Den korte sesongen og den ustabile råvaretilgangen gir utfordringer i forhold til å skape helårlige arbeidsplasser. Vårt mål er at vi gjennom å utnytte restråstoffet fra hvitfiskproduksjonen kan bidra til å utvide sesongen, skape flere helårlige og lønnsomme arbeidsplasser og mer bærekraftige kystsamfunn.

9

Konkuransedyktige priser

Vesterålen Marine Olje og Vesterålen Marine Proteiner kjøper restråstoffer og alle typer biprodukter fra hvitfisk til konkurransedyktige priser, hele året gjennom. Vi produserer marine oljer og proteiner som eksporteres til forskjellige markeder, slik at vi kan oppnå best mulig pris for våre leverandører.  

Gruppebilde av alle ansatte

år siden oppstart

Tonn tran produsert i 2020

Ansatte