Om Vesterålen
Marine Olje

for et godt råstoff, bærekraftig hav og et levende kystsamfunn

Vår filosofi

Illustrasojon av en lyspære

Innovasjon og utvikling

Vi utvikler oss for å maksimere kvaliteten og potensiale i råstoffet på best mulig måte.

Illustrasjon av et hode med en hjerne

Kompetanseheving

Vi bygger kompetanse for fremtiden.

Illustrasjon av en fisk og tang

Bærekraft og miljø

Vi tar vare på råstoff, hav og kyst.

Vesterålen Marine Olje 

– kvalitet siden 2005

Vesterålen Marine Olje produserer marine oljer og marine proteiner av restråstoff fra hvitfisk for lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked og mottar alle fraksjoner av restråstoff. Vi kjøper restråstoff av hvitfisk fra fiskemottak i hele Nord-Norge. For oss i Vesterålen Marine Olje er restråstoff et verdifullt råstoff.

Bedriften ble etablert i 2005 av Geir Olsen, fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø med lang erfaring fra fiskeri- og havnæring, samt kompetanse innenfor produksjonsteknologi og foredling. Bedriften teller i dag 11 ansatte som utgjør et faglig bredt, solid og svært kompetent team. I 2012 ble produksjonsanlegget totalrenovert og er i dag et bærekraftig og energieffektivt anlegg med stor kapasitet som produserer marin olje av høy kvalitet. 

I 2016 etablerte Vesterålen Marine Olje datterselskapet Vesterålen Marine Proteiner. I samarbeid med Biomar har Vesterålen Marine Olje utviklet teknologi og produksjonsanlegg for marine proteiner. Ny ensilasjefabrikk stod ferdig i 2019. Her produseres det per i dag i overkant av 6000 tonn ensilasje årlig.

Vesterålen Marine Olje ble i januar 2022 en del av Orkla Health. Orkla og Vesterålen Marine Olje har hatt et godt forretningsmessig samarbeid over lengre tid, og målet framover vil være å fortsette og viderutvikle en innovativ og nyskapende virksomhet med fokus på å skape verdier.

Selskapet er lokalisert på Myre i Øksnes kommune.

Logo Vesterålen Marine Olje AS

Konkurransedyktige priser

Vesterålen Marine Olje kjøper restråstoffer og alle typer biprodukter fra hvitfisk til konkurransedyktige priser, hele året gjennom. Vi produserer marine oljer og proteiner som eksporteres til forskjellige markeder, slik at vi kan oppnå best mulig pris for våre leverandører.  

Våre ansatte

Stian Frivåg

Daglig leder

Svein Egil Stavem

Salg- og innkjøpsleder

Geir Olsen

Forretningsutvikler

Lena Carlsen

Kvalitetsleder

Fredrik Stoltz

Produksjonsleder

Tor Antonsen

Controller

Stian Andre Hansen

Teknisk leder

Andreea Pana

Produksjonsmedarbeider

Kestutis Spudvilas

Produksjonsmedarbeider

Knut Are Iversen

Tekniker

Haakon Danielsen Kristiansen

Lærling

Gode råvarer og ansatte

9

Arktisk torsk

Etter at våre leverandører og samarbeidspartnere har produsert verdens beste fiskefilet eller tørrfisk, så sitter de igjen med et restråstoff. For oss er dette restråstoffet en verdifull råvare med stort potensial.

9

Helårsproduksjon

Torskefisket foregår i stor grad på vinteren innenfor noen få og hektiske måneder av året. Den korte sesongen og den ustabile råvaretilgangen gir utfordringer med å skape helårlige arbeidsplasser. Vårt mål er at vi gjennom å utnytte restråstoff fra hvitfisk kan bidra til å utvide sesongen, skape flere helårlige arbeidsplasser og et mer bærekraftige kystsamfunn.

9

Konkuransedyktige priser

Vesterålen Marine Olje kjøper restråstoffer og alle typer biprodukter fra hvitfisk til konkurransedyktige priser, hele året gjennom. Vi produserer marine oljer og proteiner som eksporteres til forskjellige markeder, slik at vi kan oppnå best mulig pris for våre leverandører.  

Gruppebilde av alle ansatte

år siden oppstart

Tonn tran produsert i 2022

Fast ansatte