Vesterålen Marine Olje selges til Orkla

13. januar 2022

Pressemelding

________________________________________________

Orkla kjøper Vesterålen Marine Olje

Orkla Health har kjøpt 95 prosent av aksjene i Vesterålen Marine Olje AS, som produserer ulike råstoff basert på hvit fisk, blant annet til tranproduksjon.

-Vi har over lengre tid hatt et godt forretningsmessig forhold til Vesterålen Marine Olje hvor de har vært en viktig leverandør av råstoff til Möller’s Tran. Vi går nå inn som eier for å utvikle virksomheten videre og skape verdier både for leverandører, kunder, kystsamfunnet i landsdelen og for oss selv, sier Shaher Yar Khan, Chief Operating Officer i Orkla Health.

Vesterålen Marine Olje har kontorer og produksjon i Myre, og består også av datterselskapene   Vesterålen Marine Proteiner AS og Vesterålen Marine Ingredienser AS i tillegg til 30 prosent eierandel i Vesterålen Marine Seaweed AS.

-Dette er et strategisk viktig kjøp for oss langs flere dimensjoner. Dette svarer på våre ambisjoner innenfor både helse og bærekraft. Samtidig engasjerer vi oss i en større del av verdikjeden for Möller’s Tran som er en av våre hurtigst voksende internasjonale merkevarer, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Möller’s Tran har siden 1800-tallet vært nordmenns hemmelige våpen for å møte helseutfordringer, blant annet fra et tøft klima. De siste årene har flere og flere utenfor Norges grenser oppdaget Möller’s Tran, og over halvparten av volumet går i dag til eksport og selges i over 30 land. De siste tre årene har Möller’s-merket vokst med cirka 30 prosent målt i solgte forbrukerenheter.

-Selv om vi går inn på eiersiden i Vesterålen Marine Olje vil vi fortsette det gode samarbeidet med andre partnere hvor vi har fleksibiliteten og sikkerheten ved å ha flere gode leverandører, sier Shaher Yar Khan, som understreker at Vesterålen Marine Olje også vil videreføre andre kundeforhold.

-Vi har hatt et tett og nært samarbeid med Orkla over mange år som leverandør. Det har vært et ønske fra begge parter å videreutvikle dette samarbeidet og i den dialogen har det fremstått som det beste alternativet for utviklingen av selskapet at Orkla overtar som hovedeier, sier Mikal Steffensen.Gjennom selskapet Klotind AS har han vært hovedaksjonær i Vesterålen Marine Olje, og vil være med videre med en eierpost på 5 prosent og med plass i styret.

Selskapet vil drives videre med uforandret ledelse og organisasjon og Stian Frivåg vil fortsette som administrerende direktør.

I 2020 hadde Vesterålen Marine Olje og datterselskaper en samlet omsetning på 60 millioner kroner.

Selskapet konsolideres i Orklas regnskap fra 1. januar 2022. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

Om Vesterålen Marine

Vesterålen Marines forretningside er basert på å ta vare på råstoffene og produserer marine oljer og marine proteiner av restråstoff fra hvitfisk for lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked. Selskapet kjøper restråstoff av hvitfisk fra fiskemottak i hele Nord-Norge. Bedriften ble etablert i 2005 og har spesielt de siste årene opplevd god omsetningsvekst. Produksjonsanlegg og administrasjon holder til i Myre Havn i Vesterålen. På Myre ble det i fjor landet 35.000 tonn torsk hvor ulike restråstoffer utgjør 15.000 tonn.

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har cirka 21.500 ansatte.