Proteiner

Marine proteiner til fôr, dyremat og humant konsum

En dame som stenger en krane

Proteiner

Etter idé og initiativ fra Geir Olsen etableres Vesterålen Marine Proteiner, et selskap der eierne er fiskekjøpere i Myre havn. Selskapet etableres med målsettingen og ønsket om å øke den lokale verdiskapningen og sikre en bedre utnyttelse av restråstoffene. I 2018 kjøper Vesterålen Marine Olje ut eierne og tar over selskapet.

 

Olsen oppretter samarbeid med den lokale fôrprodusenten Biomar, og sammen utvikler de først en pilotproduksjon av marine proteiner og deretter en fullskalaproduksjon. For Vesterålen Marine Oljer & Vesterålen Marine Proteiner er samarbeid både en verdi, et mål og en viktig arbeidsform. Det er i det nære og gode samarbeidet at vi finner ressurser som ellers ikke ville blitt utnyttet. Gjennom nært og godt samarbeid med kunder, leverandører og lokale bedrifter oppnår vi gode løsninger og ivaretar verdien for alle ledd og aktører i næringskjeden.

Til hjemmesiden for BioMar

Våre samarbeidspartnere