Råstoff

Verdifullt råstoff for oss, verdier for kunder og leverandører

Maskiner

Meld inn råstoff

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner tar imot alle fraksjoner av restråstoff som lever, skinn, torskerygger, slo, rogn, nakker og hoder.

Olje utstyr

Kjøpe råstoff

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner selger en rekke foredlede råstoffer, som skinn for blant annet kollagenproduksjon.