Utvikling

Vi skaper verdier for alle ledd gjennom kontinuerlig samarbeid med næring, fagfelt, forskning og innovasjon

En mann som jobber med tranproduksjon

Bærekraft: Den verdifulle næringskjeden

Drivkraften bak alt vi gjør i Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er vårt engasjement for verdiskapning for leverandører og kjøpere.

Olje utstyr

FoU: Kompetanse for fremtiden

Vesterålen Marine Olje og Vesterålen Marine proteiner har bred kompetanse og erfaring, og god kontakt med fiskerinæring og fagfelt.

En dame som stenger en krane

Utvikling: Fremtidsrettet og innovativ

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner vokser og det av en enkel grunn: Innovasjon. Havnæring, fiskeri og teknologi er i stadig utvikling.

Ønsker du å vite mer om vårt arbeid?