Vesterålen Marine Olje engasjerer seg i bærekraftssamarbeid

25. mars 2021

Skal samarbeide med FK Bodø/Glimt og sjømatnæringen om livet i havet.

Vi i Vesterålen Marine Olje har valgt å engasjere oss i FK Bodø/Glimt sitt nettverk #actionnow14, fordi vi ønsker å sette bærekraft tydeligere på agendaen. For oss som er 100% avhengig av havet er det veldig naturlig å engasjere oss i et arbeid for å bevare og bedre livet i havet.

Bodø/Glimts program Action Now skal skape oppmerksomhet rundt FNs bærekraftmål, og gjennom nettverket #actionnow14 setter sjømatnæringen fokus på bærekraftmål nummer 14; «Livet i havet», gjennom å samle hele verdikjeden i næringen. Ved å bli med i nettverket blir også Vesterålen Marine Olje draktpartner med Glimt, hvor de er med å eie halsreklamen sammen med resten av nettverket. Fisken og bølgene, symbolet til bærekraftsmål 14 vil man kommende sesong finne på halsen til Bodø/Glimt-spillerne.

– Vi er vanvittig glade for å ha fått med Vesterålen Marine Olje i nettverket #actionnow14, hvor vi per dags dato har, artig nok 14 aktører med. Vesterålen Marine Olje opplever vi som foregangsbedrift på bærekraft, som vi har lært oss å kjenne gjennom digitale møter, og som vi forventer at har mange positive bidrag inn i nettverket, sier Tom Steffensen, leder for marked og salg i Glimt.

De som har god kontroll på drakten til FK Bodø/Glimt, har sett at det står «Action Now» på ryggen. Action Now er Glimts eget bærekraftsprogram som startet i 2019, og tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. Her jobber de med interne grep, kombinert med å inspirere både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å bli mer bærekraftige.

Vesterålen Marine Olje har de siste årene løftet bærekraft frem som en viktig del av bedriftens strategi og et tydelig fokusområde. 

Vi har definert seks bærekraftsmål som vi aktivt skal jobbe med og gjøre vår del for at disse målene nås. I en verden som etterspør stadig mer sunn og bærekraftig mat er vi overbevist om at marine ingredienser vil være en viktig del av løsningen. Vi ønsker å ta vare på råstoffene, havet og folkene våre, og brenner for levende lokalsamfunn. Målet vårt er alltid å sikre verdi, vekst og utvikling for alle ledd i verdikjeden.

Fokuset på levende og bærekraftige lokalsamfunn gjør at som en del av avtalen, vil Glimt også bidra i Vesterålen Marine Olje sitt engasjement for fotballaktivitet for barn og unge i Morild IL. Glimt jobber bevisst med deres yngre spillere og akademilagene velger hvert år konkrete bærekraftsmål de skal jobbe med gjennom sesongen. Eksempelvis har akademilagene kjørt strandryddeaksjoner, holdt gjenbruksmarked for brukte fotballklær, og vært besøksvenner på institusjoner for å redusere ensomhet.

Avtalen er i første omgang er toårig, men Vesterålen Marine Olje ser på Glimt som en viktig og langsiktig drivkraft for dette viktige arbeidet.