Vi søker dyktige medarbeidere for videre ekspansjon

5. juni 2023

Nå rigger Vesterålen Marine Olje for videre vekst og trenger flere dyktige medarbeidere! Ved utbyggingen av prosessanlegget på Myre i Vesterålen får du en unik mulighet til å bli med på en spennende reise – du vil nemlig være en viktig brikke i den videre ekspansjonen.

Her kan du lese mer om de tre ledige stillingene vi har pr. dags dato:
Automasjonstekniker
Prosessoperatør
Logistikk- og innkjøpskoordinator